Ang Pagbabalik ng Alaala ng Encantadia Tungkol Kay Lira

Hindi ito canon. Ito ay isang maikling kuwento (fanfiction) lang na pinukaw ng aking theory kung paano maibabalik ang nawalang alaala gawa ng isang bathaluman. Sa ika-110 na episode ng Encantadia (December 16, 2016), naibalik na ang Brilyante ng Tubig kay Sang’gre Alena pagkaraan ng mahabang panahon. Si Lira naman ay nakabaon pa rin sa limot dahil sa sumpa na inilapat ni Bathalumang Ether sa mamamayan ng Encantadia. -GS

Sa isang kakahuyan sa dakong timog ng Adamya . . .

“Wala ka ng silbi sa Encantadia, Lira. Hindi mo na magagampanan ang pagiging Luntaie mo. Dalawa na lamang ang iyong pagpipilian. Ang paslangin kita, o ang magpakamatay! Ha-Ha-Ha-Ha-Ha!” tudyo ni Bathalumang Ether kay Lira.

“Buwisit ka talagang oversized na uod ka! Ang sarap mong tusukin ng barbecue stick at ihawin sa nagbabagang uling!” gigil ni Lira.

“Anong barbecue stick ang pinagsasabi mo?”

“Ito oh!” Inilabas ni Lira ang kanyang Avatar. Inihanda niya ang sarili upang labanan ang bathaluman.

“Hangal ka, Lira! Pero pagbibigyan kita sa hamon mo!” Nagkatawang-nilalang si Bathalumang Ether.

Sumugod si Lira. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ngunit walang kahirap-hirap na nakailag si Ether. Wala pang limang segundo ay naagaw ni Ether ang Avatar kay Lira. Sinipa niya si Lira. Bumulagta sa lupa ang Sang’gre – ang Sang’greng hindi maalala ng mga taga-Encantadia dahil sa sumpa ng bathaluman ng nasirang Kaharian ng Etheria.

Itinutok ni Ether sa puso ni Lira ang Avatar. “Ikumusta mo na lang ako kay Emre sa Devas, Lira! Katapusan mo na!”

Nang sasaksakin na ni Ether si Lira ay bigla na lamang dumulas ang Avatar sa kanyang mga kamay. Nahulog ang espada sa lupa.

Lumingon si Ether at nakita niya ang sanhi ng pagkakabitaw niya sa sandata ni Lira.

“Ako ang harapin mo, Ether! Huwag ang walang kalaban-laban na Encantada!” Si Sang’gre Alena. Bukas ang kanyang palad kung saan lumulutang ang makapangyarihang Brilyante ng Tubig. Bumangon si Lira at pumunta sa tabi ni Alena.

“Thank you, Ashti Alena! Ay . . . Sang’gre Alena pala.” sabi ni Lira.

“Walang anuman.” ani Alena.

15542412_1344312818952674_2075611630477943188_n

“Kayong mga Sang’gre talaga! Ang lalakas ng loob ninyong hamunin ako!” singhal ni Bathalumang Ether.

“Bakit, Ether? Huwag mong sabihing natatakot ka?” kantiyaw ni Alena.

“Ako, Alena? Natatakot sa’yo? Ha-Ha-Ha-Ha-Ha! Kung may dalawang Sang’gre man sa Encantadia na walang kakuwenta-kuwenta sa pakikipaglaban ay kayong dalawa ‘yon! Titirisin ko kayo, mga kutong-lupa!”

“Iyan ang akala mo, Ether. Ngayon pa na natuklasan ko na ang pinakarurok na kapangyarihan ng aking Brilyante. Humanda ka!”

Nagbalik sa katawang-ahas si Ether. Bumuga siya ng nag-aapoy na enerhiya. Handa si Alena. Sinalubong ng puwersa ng tubig ang kapangyarihan ni Ether. Ibinuhos ni Alena ang buong lakas ng Brilyante. Sa huli, natalo ng tubig ang apoy. Nanghina si Ether. Lumupasay siya.

“Brilyante ng Tubig, sa ngalan ni Bathalang Emre, inuutusan kitang ikulong mo sa bola ng kumukulong tubig ang bathalumang kumakalaban sa akin.” wika ni Alena. Ngunit hindi iyon nangyari pagkat gumapang palayo ang Ahas. Tumakas.

“Ang bangis mo, Sang’gre Alena! Napaatras mo ang pakialamerang bathaluman na ‘yon.” puri ni Lira sa kanyang Ashti.

Isinara ni Alena ang kanyang palad upang itago ang Brilyante. Hindi siya nagsasalita. Tinitignan niya si Lira. Kinikilatis.

“Sang’gre Alena? Bakit ganyan po kayo makatingin?”

“Tinawag kang Sang’gre ni Bathalumang Ether.” sabi ni Alena.

“Po?”

“Hindi mo ba narinig? Sinabi niyang kung may dalawang Sang’gre sa Encantadia na mahina pagdating sa pakikipaglaban ay tayong dalawa ‘yon. Tayong dalawa. Ibig sabihin, isa kang Sang’gre?”

Bumuka ang bibig ni Lira sa pagkamangha. Pagkatapos, walang mapaglagyan ang kanyang ligaya. Tumingala siya sa langit. “Yes! Thank you, Lord. Thank you, Lord!”

Nangusap si Alena. “Nang bigla kang sumulpot sa Sapiro, hindi ba’t ang pagpapakilala mo sa amin ay ikaw si Lira? Sinasabi mong ikaw ang anak nina Ybarro at Amihan?”

“Siyang tunay, Ashti Alena.”

“Papaanong nangyari ‘yon? Matagal nang patay si Lira.”

“Ashti, makinig kang mabuti sa lahat ng sasabihin ko.” Tumingala muli si Lira. “Lord, I think this is the moment of truth.”

Isinalaysay ni Lira ang lahat ng naganap mula sa oras ng pagbawi ni Alena sa magandang tinig niya, ang pagiging kalahati niyang Sarangay, ang pagtanggal ni Ether sa alaala ng lahat ng nasa Encantadia tungkol sa kanya.

“Si Ether ang dahilan ng lahat ng ito, Ashti Alena. Please, maniwala ka.”

“Sinasabi mong binura ni Ether ang aming alaala tungkol sa’yo?”

“Oo, Ashti. Ginawa ko na ang lahat ng puwede kong maisip na paraan upang bumalik ang memories ninyo. Pero wala. Kahit si Cassiopea, tinablan ng sumpa ng demonyong ahas na ‘yon.”

“Huwag kang mag-alala, Lira. May paraan upang magbalik ang nawalang alaala na sinasabi mo.”

“Talaga, Ashti? Ano?”

“Ang Brilyante ng Tubig.” nakangiting tugon ni Alena. “Ginamit ito ni Pirena sa akin dati upang alisan ako ng alaala. Kung kaya nitong hugasan ang isip ng isang nilalang upang hindi makatanda ng mga pangyayari sa kanyang buhay, natitiyak kong magagawa rin nitong diligan ang isipan ng isang nilalang upang manumbalik ang kanyang nawalang alaala.”

Muling inilabas ni Alena ang kanyang Brilyante. “Brilyante ng Tubig, narinig mo ang lahat ng tinuran ni Lira na nasa aking harapan. Kaya’t hinihimok kita. Liwanagan mo ang isip ng lahat ng engkantado’t engkantada na pinagdidilim ng sumpa ni Bathalumang Ether. Pakadalisayin mo ang alaala ng buong Encantadia tungkol kay Lira. Ipatalos mo sa amin ang katotohanan!”

Nang matapos ni Alena ang utos sa Brilyante, umulan sa buong Encantadia ng mga alaala na nakasilid sa mga luntiang patak ng tubig. Dumampi ang isang patak sa noo ni Alena. Gumuhit ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi.

“Lira,” usal niya, “aking Hadiya.”

“Ako nga, Ashti. Avisala eshma, Lord!”

Hindi napigilan ni Lira ang pagtulo ng kanyang luha. Nagyakap ang dalawa. Pagkatapos, nagtungo sila sa Lireo kung saan si Amihan ay sabik na sabik nang muling makapiling ang tunay na anak.

Ang Encantadia fanfiction na ito ay nakapaskil rin sa aming Facebook fanpage: http://www.facebook.com/EncantadiaSAGA/photos/a.849078991809395.1073741829.844615115589116/1344312818952674/?type=3&theater

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s