Game of Gods

An #EncantadiaTheory by Encantadia Saga

[Bathalang Keros]

Bilang isang bathala, hindi ba nararapat lamang na may mga sumasamba sa’yo? Bakit ka pa naging bathala kung wala ka namang mga alagad o disipulo? Sa ibang mitolohiya, ang isang bathala ay nanghihina o namamatay kapag kaunti na lang o wala nang sumasampalataya sa kanya. Ngunit iba si Keros ng Encantadia. Sa tagal ng panahon na inilagi niya sa Binyaan (Patay na Isla), napanatili niya ang kanyang taglay na mapaminsalang kapangyarihan na isang sumpa sapagkat maging siya ay wari hindi ito kayang lubos na kontrolin. Hindi namatay si Keros sa kabila ng walang kumikilala sa kanya.

Paano nabuhay si Keros? Bukod sa si Keros ay Bathala ng Pagwasak, siya rin ay Bathala ng Galit at Pagpaslang. At alam nating simula’t sapul pa lamang ng kasaysayan ng mga Encantado ay hindi na nawala ang mga digmaan na nag-uugat sa galit na humahantong sa pagpaslang. Ito ang bumuhay kay Keros.

[Imortalidad ng mga Bathala]

Bahagi na ng kuwento ng Encantadia na binalak noon nina Arde at Ether na “paslangin” si Emre. Subalit bakit ngayong nagkaroon na sila ng magandanag pagkakataon na patayin ang kaaway nilang bathala, hindi nila ginawa? Hindi nila siya kinitlan ng buhay. Itinapon lamang nila si Emre mula sa Devas patungo sa kalupaan ng Encantadia. Hinubdan lamang nila ito ng kapangyarihan at ginawang isang normal na Encantado. (Episode 186)

Noong nakipagtuos si Emre laban kay Ether at kay Arde, nagawa nilang sugatan ang isa’t isa ngunit bakit hindi ang sukdulang magpatayan? Nang panahon ding iyon, kung nais talaga ni Emre na wakasan ang pagpapahirap ni Ether sa mga minamahal niyang Diwata, bakit ang ibinigay niyang ultimatum ay ang pagpapalayas lang kay Ether sa Encantadia? Bakit hindi na lang niya pinuksa ang Bathalumang Ahas na ito gayong batid naman niya na si Ether ay likas na tuso? Lubha nga bang napakabait ni Emre o may iba pang dahilan?

Di kaya ay may isang batas ang kalikasan o ang sansinukob na nagsasabing bawal magpatayan ang mga bathala? At ang magagawa lamang nila ay ang “paslangin” ang esensiya o diwa ng pagkadiyos ng kanilang kauring bathala? Ang batas kayang ito ang isinaalang-alang nina Keros, Ether, at Arde nang pagkaisahan nila si Emre sa Devas? Ang batas din kayang ito ang sinunod ni Emre kaya hindi niya pinatawan ng kamatayan sina Arde at Ether bilang parusa sa kanilang katampalasan noong sinaunang panahon at sa halip ay ginawa niya lang silang mga Pashnea at inalisan ng ilang mga kapangyarihan? (At binigyan pa niya sila ng mga katungkulan sa Encantadia bilang Tagabantay ng Balaak at Tagapagsubok ng mga Nilalang!)

dgsdgasasfsf

Di kaya kapag ang isang bathala ay pumaslang ng kapwa niya bathala ay magkakaroon ito ng kaakibat na balik o pinsala o sumpa sa mamamaslang? Di kaya ay mawalan ng balanse at magunaw ang buong Encantadia sa oras na isa sa mga bathala ang ganap na pumanaw?

Kung imortal nga ang mga Diyos ng Encantadia at ang alitan sa pagitan nila ay panghabambuhay na, hanggang kailan matatapos ang kanilang digmaan na kung saan ang mga nilalang ay nadadamay? Ang Encantadia nga ba’y laro ng mga Bathala’t Bathaluman at ang mga Encantado’t Encantada ay mga saling-pusa lamang?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s