Ang Aral Ng Apat Na Brilyante

Ang gintong aral ng mga Brilyante ng Tubig, Lupa, Apoy, at Hangin ay itinuro ni Reyna Amihan sa tagapagmana niyang si Lira bilang paghahanda ng batang Diwata sa kanyang pagiging isang ganap na Sang’gre, sa kanyang paglalayag patungong Devas, at sa kanyang pagtuklas at pag-alam sa paraan ng pamumuhay sa mundong hindi man niya kinagisnan ay kanya namang tunay na kinabibilangan, ang Encantadia.

          “Sa iyong paglalakbay ay marami kang makikita, marami kang masasaksihan. Kaya tulad ng tubig, gusto kong maging malinaw at bukas ang iyong isip. Tulad ng tubig, gusto kong magpatianod ka sa hamon ng karanasan upang matuto ka. Ngunit idarasal ko rin na sana ay hindi ka maging mapagmataas sa iyong mga matututunan para hindi ka bumagsak. Minsan ko nang nagawa ang pagkakamaling ito. Kaya tulad ng lupa, isang karangalan ang maging mababa, ang palaging maging mapagpakumbaba. Ngunit huwag na huwag mong aalisin ang init sa loob ng puso mo. Huwag mong aalisin ang apoy ng iyong paniniwala. Dahil katulad ng apoy, gusto kong pag-alabin mo ang pagmamahal mo sa katarungan diyan sa loob ng puso mo dahil, tandaan mo anak, ito lamang ang magpapakilos sa’yo para tuparin mo ang kapalaran mo,” wika ni Reyna Amihan.

          “At ano naman ang kailangan kong pag-aralan do’n sa Brilyante ng Hangin?” tanong ni Lira.

          “Na tulad ng Brilyante ng Hangin,” wika ng Reyna, “dapat ay maaliwalas ang tingin mo sa lahat ng bagay at nilalang sa paligid mo. At tulad ng Brilyante, dapat ang una mong makita sa kapwa mo ay ang kanilang kabutihan at hindi ang kanilang kakulangan.”

(Pinagmulan: Encantadia 2005)

4bril pngg

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s